Pondelok, 23. Júl 2018
   
Písmo
image image image
Ako vybavíte? Informácie ako a kde vybavíte administratívne úkony v našej obci. Informácie - tlačivá
Fotogaléria Prezrite si fotografie z našej obce.
Prezrite si naše fotogalérie.

Udalosti

Lakocinki 2017

lakocinky-2107-web

   

Podhoroďské slávnosti 2017 - Pod hradom

pod-hradom-2017

   

Úradná tabuľa

Oznámenie o prerušení distrubúcie elektriny

 

v termíne 

14. august 2018 od 7.50 h do 13.00 hod. 

  

od č.d. 1 po č.d. 22, č.d. 34, č.d. 86, od č.d. 124

po č.d. 168, od č.d. 170 po č.d. 176

 


 

Oznámenie

 Zámer: „Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance“

 

Možnosť nahliadnuť do zámeru v termíne do 21 dní od jeho zverejnenia informácie o jeho doručení

na adrese:

Mestský úrad v Sobranciach,

Štefánikova 23, 073 01 Sobrance

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu (Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice) do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote dotknutej osobe.

   

Výberové konanie

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Podhoroď

OBEC PODHOROĎ, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

termín na predpoženie prihlášok do výberového konania: najneskôr do 09.08.2018 do 12.00 hod.  

pdf_button_small Výberové konanie   

   Náhodný obrázok

Správy z východu


i 4230330

 

protokol