Piatok, 20. Apríl 2018
   
Písmo
image image image
Ako vybavíte? Informácie ako a kde vybavíte administratívne úkony v našej obci. Informácie - tlačivá
Fotogaléria Prezrite si fotografie z našej obce.
Prezrite si naše fotogalérie.

Udalosti

Lakocinki 2017

lakocinky-2107-web

   

Podhoroďské slávnosti 2017 - Pod hradom

pod-hradom-2017

   

Úradná tabuľa

 

  Výstavba 110kV vedenia V6812 Snina - Sobrance

Účel akcie:

Elektrické stanice Snina a Sobrance sú v súčasnosti napájané 110 kV vedeniami len z jednej strany. V prípade poruchy alebo plánovanej výluky týchto vedení je možné predmetné elektrické stanice zásobovať elektrickou energiou len elektrickými vedeniami 22 kV s podstatne nižšími prenášanými výkonmi. Pre odstránenie tohto nedostatku a pre podstatné zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti distribučnej sústavy v danej oblasti je nevyhnutné dobudovať elektrické vedenie s napätím 110 kV medzi uvedenými elektrickými stanicami a vytvoriť tak uzatvorený okruh prepojení po 110 kV vedeniach, čo je aj účelom navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť je súčasťou plánovaného rozvoja distribučnej sústavy a zabezpečí zvýšenie voľnej distribučnej kapacity na pripojenie nových zákazníkov v oblasti okresov Snina a Sobrance. Zároveň táto činnosť zlepší spoľahlivosť distribučnej sústavy v uvedenej oblasti a v širších súvislostiach aj v nadväzujúcich okresoch Humenné a Michalovce. Stavba je zahrnutá medzi verejnoprospešné stavby v územnom pláne VÚC Prešovského kraja a VÚC Košického kraja. navrhovateľ: Východoslovenská distribučná a.s. zámer navrhovanej činnosti: Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance 5 Spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: SIRECO s.r.o. február 2018 Účelom tohto posúdenia vplyvov na životné prostredie je posúdiť navrhovanú činnosť z hľadiska jej vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia a obyvateľstvo včítane vplyvov na jeho zdravie, ako aj posúdenie kumulatívnych a synergických vplyvov navrhovanej činnosti.

Linka:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vystavba-110kv-vedenia-v6812-snina-sobrance

 

 

 

 

   Náhodný obrázok

Správy z východu


i 4230330

 

protokol