Piatok, 21. Február 2020
   
Písmo

Dôležité telefónne čísla

 

  

Poruchové služby

 

Elektrina:

0850 123 333

0850 123 332 (24 hodinová poruchová služba)  

 

Plyn:

055-622 76 47

055-622 19 15 (dispečing Košice)  

0850 111 727 (poruchová linka)

 

Voda:

056-658 40 77 (OcÚ - v pracovných dňoch)

0905 782 004 (starosta obce) 

 

Ohlasovňa porúch tel. prípojok:

  

12 129

  

Hasičská a záchranná služba:

  

112 alebo 150

  

Záchranná zdravotnícka služba:

  

112 alebo 155

  

Polícia:

  

112 alebo 158