Utorok, 07. Júl 2020
   
Písmo

Základná škola

 

Základná škola Podhoroď                                                                      foto-zakladna-skola

Adresa školy:            072 64 Podhoroď č.17

Telefón:                     056 - 658 40 75

Fax:                             056 - 658 40 75

Webová adresa:       http://zspodhorod.edupage.org

e-mail školy:               Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Riaditeľka školy:      Mgr. Emília Skybová

Zást. riaditeľky:         Mgr. Jana Seničová

 

Fotoalbum 

 


 

pdf_button_small  Nariadenie vlády SR č. 598/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.

         630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zoštátneho rozpočtu pre  

         školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republikyč.29/2009 Z.z.

pdf_button_small   Nariadenie vlády SR č. 422/2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej            

          výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

pdf_button_small   Nariadenie vlády SR č. 578/2009, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov

          pri výkonepráce vo verejnom záujme

pdf_button_small   Smernica č. 18/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a posudzovanie   

          programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

          na účely akreditácie

pdf_button_small   Smernica č. 19/2009-R z 20. októbra 2009,ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania

pdf_button_small   Smernica č. 20/2009-R z 30. novembra 2009 o obsahu skúšky zo štátneho jazyka

pdf_button_small   STUPNICE PLATOVÝCH TARÍF pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie

          platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2010

pdf_button_small   Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 366/2010 Z. z.,

          ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z.,

          ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie

          pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č.170/2010 Z. z. 

 pdf_button_small  VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 20. októbra 2009, č. 437/2009
          ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
          pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

pdf_button_small  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 445/2009, o kontinuálnom

          vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 


 

Užitočné odkazy na webstránky


Krajský školský úrad v Košiciach

Krajský školský úrad v Prešove

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky