Utorok, 19. Jún 2018
   
Písmo

Rozpočet obce

 

Rozpočet obce 

 

V súlade s čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce na roky 2017-2019, ktorý OcZ schválilo uznesením č. 25/2016 na svojom zasadnutí dňa 19.12.2016

Schválený rozpočet obce Podhoroď  a jeho zmeny na roky 2017 - 2019 si môžete stiahnuť v priložených súboroch.


pdf_button_small  Schválený rozpočet na roky 2017-2019 - finančný rozpočet