Utorok, 15. Október 2019
   
Písmo

Rozpočet obce

 

Rozpočet obce 

 

V súlade s čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce na roky 20182020, ktorý OcZ schválilo uznesením č. 22/2017 na svojom zasadnutí dňa 13.12.2017

Schválený rozpočet obce Podhoroď  a jeho zmeny na roky 2018 - 2020 si môžete stiahnuť v priloženom súbore. 


pdf_button_small  Schválený rozpočet obce na roky 2018-2020 - finančný rozpočet