Piatok, 21. Február 2020
   
Písmo

Rozpočet obce

 

Rozpočet príjmov a výdavkov obce Podhoroď 

 

V súlade s čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce na roky 2020-2022: 

 


pdf_button_small  Schválený rozpočet príjmov a výdavkov obce Podhoroď pre roky 2020-2022

pdf button small  Komentár k schválenému rozpočtu príjmov a výdavkov obce Podhoroď pre roky 2020-2022