Utorok, 19. Jún 2018
   
Písmo

Sadzobník správnych poplatkov

 

Sadzobník správnych poplatkov

Správne poplatky, ktoré vyberá Obec Podhoroď za úkony a konania uvedené s sadzobníku správnych poplatkov, upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

pdf_button_small  Sadzobník správnych poplatkov