Piatok, 21. Február 2020
   
Písmo

Obecný úrad

 

Obecný úrad Podhoroďdsc_2384
 

Podhoroď 112, 072 64

tel.: 056-658 40 77 

fax: 056-658 40 77

 

Anton Hricko 

starosta obce: 0905 782 004

 

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

              Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

IČO: 00325635   DIČ: 2020752294

 

Účty obce:

Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu: 4209490002/5600

IBAN: SK5856000000004209490002

 

Účet správnych poplatkov:  SK88020 000 000 000 31022552

 


Oddelenia a kontakty:

Vnútorná správa, Evidencia obyvateľstva, Správa registratúry, Pokladňa, Správy daní a poplatkov, Odpadové hospodárstvo, Drobné stavby a stavebné úpravy, Ochrana ŽP,  Účtovníctvo, Personálna a mzdová agenda, Sociálna agenda, Obecný vodovod a Matričný úrad.

 

PhDr. Ľ. Husnaj - tel.: 0911 928 626

 

Ľubica Fedáková - hospodárka

 

Úradné hodiny:

 

Pondelok                     8.00 - 11.45          12.15 - 15.30

Utorok                          8.00 - 11.45          12.15 - 15.30

Streda                          8.00 - 11.45          12.15 - 15.30

Štvrtok                        8.00 -  11.45         12.15 - 15.30 

 Piatok                          8.00 - 11.45          12.15 - 15.30

 

Obedňajšia prestávka každý deň v čase od 11.45 - 12.15 hod.

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva.

Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Funkcie obecného úradu:

• zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
• zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
• vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
• vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu