Utorok, 16. Október 2018
   
Písmo

Komisie-obecného-zastupiteľstva

 

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisia OZ 1 - Komisia na ochranu verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov:    

 

1. Matúš Hojko  - predseda

2. Ján Hvozdák - člen

3. Jana Katrincová - člen

                      

Komisia OZ 2 - Komisia na ochranu verejného poriadku:

 

1. Milan Ivaniš  - predseda

2. Slavomír Komár - člen

3. Matúš Hojko - člen

 

Komisia OZ 3 - Komisia finančná, rozpočtová, inventarizačná:

 

1. Jana Katrincová - predseda

2. Milan Ivaniš - člen

3. Matúš Hojko - člen

 

Komisia OZ 4 - Komisia stavebná, územného plánovania a životného prostredia:

 

1. Slavomír Komár - predseda

2. Milan Ivaniš - člen 

3. Matúš Hojko - člen 

 

Komisia OZ 5 - Komisia pre kultúru, školstvo a šport: 

 

1. Jana Katrincová - predseda

2. Milan Ivaniš - člen

3. Ján Hvozdák - člen