Pondelok, 13. Júl 2020
   
Písmo

Komisie-obecného-zastupiteľstva

 

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisia OZ 1 - Komisia na ochranu verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov:    

 

1. Jana Katrincová  - predseda

2. Dušan Hojko - člen

3. Matúš Hojko - člen