Pondelok, 13. Júl 2020
   
Písmo

Uznesenie OcZ

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva 

  

Úplné znenie uznesení z jednotlivých zasadnutí Obecného zastupiteľstva, spolu s archívom uznesení 

 

2020

Číslo              uz.         Zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                                                                                                     Dátum                                               Prílohy               
2-3 z IX. zasadnutia OcZ v Podhorodi            27.03.2020 pdf button small
1 z VIII. zasadnutia OcZ v Podhorodi                       21.02.2020               pdf button small

 

 

2019

Číslo uz.           Zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                                                   Dátum                              Prílohy      
29-30 z VII. zasadnutia OcZ v Podhorodi             05.12.2019 pdf button small
23-28 z VI. zasadnutia OcZ v Podhorodi             29.11.2019 pdf button small
19-22 z V. zasadnutia OcZ v Podhorodi             04.11.2019 pdf button small
16-18 z IV. zasadnutia OcZ v Podhorodi             05.08.2019 pdf button small
11-15 z III. zasadnutia OcZ v Podhorodi             26.06.2019 pdf button small
1-10 z II. zasadnutia OcZ v Podhorodi             24.04.2019 pdf button small

 

2018 

Číslo uz.            Zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                                                          Dátum                                     Prílohy   
2-1/-7/1 z I. zasadnutia OcZ v Podhorodi 14.12.2018 pdf button small
1/1 z ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Podhorodi 22.11.2018 pdf button small
14-15 z XXIII. zasadnutia OcZ v Podhorodi 02.11.2018 pdf button small
12-13 z XXII. zasadnutia OcZ v Podhorodi 05.10.2018 pdf button small
5-11 z XXI. zasadnutia OcZ v Podhorodi  29.06.2018 pdf button small
1-4 z XX. zasadnutia OcZ v Podhorodi 29.03.2018 pdf button small

 

 

2017

Číslo uz.       
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                            
                 Dátum                               
Prílohy   
21-26 z XIX. zasadnutia OcZ v Podhorodi 13.12.2017 pdf button small
16-20 z XVIII. zasadnutia OcZ v Podhorodi  07.09.2017 pdf button small
8-15 z XVII. zasadnutia OcZ v Podhorodi 30.06.2017 pdf button small
1-7 z XVI. zasadnutia OcZ v Podhorodi 28.02.2017 pdf button small

 

2016

Číslo uz.          Zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                                                           Dátum                           Prílohy    
21-34

z XV. zasadnutia OcZ v Podhorodi

19.12.2016 pdf button small
17-20

z XIV. zasadnutia OcZ v Podhorodi

15.08.2016 pdf button small
8-16

z XIII. zasadnutia OcZ v Podhorodi

06.06.2016 pdf button small
5-7 z XII. zasadnutia OcZ v Podhorodi 12.03.2016

pdf button small

1-4 z XI. zasadnutia OcZ v Podhorodi 05.02.2016

pdf button small

 

2015

Číslo uz.          Zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                                 Dátum                                 

Prílohy     

37-46

z X. zasadnutia OcZ v Podhorodi

15.12.2015 pdf button small
35-36

z IX. zasadnutia OcZ v Podhorodi

20.10.2015 pdf button small
31-34

z VIII. zasadnutia OcZ v Podhorodi

12.10.2015 pdf button small
24-30

zo VII. zasadnutia OcZ v Podhorodi

09.08.2015 pdf button small
22-23

zo VI. zasadnutia OcZ v Podhorodi

11.05.2015 pdf button small
13-21

z V. zasadnutia OcZ v Podhorodi

31.03.2015 pdf button small
 11-12

zo IV. zasadnutia OcZ v Podhorodi 

 18.02.2015  pdf button small

 10

z III. zasadnutia OcZ v Podhorodi  05.01.2015  pdf button small

  

2014

Číslo uz.         Zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                                  Dátum                                  

Prílohy     

7-9

z II. zasadnutia OcZ v Podhorodi

17.12.2014 pdf button small
2-6

z I. zasadnutia OcZ v Podhorodi 

15.12.2014 pdf button small
1

z ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Podhorodi

15.12.2014 pdf button small
 18-20

z XX. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

18.10.2014 pdf button small
 17

z XIX. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

22.09.2014 pdf button small
 14-16

z XVIII. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

27.07.2014 pdf button small
 1-13 z XVII. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi 15.06.2014

pdf button small

 

2013

Číslo uz.        Zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                                    Dátum                                 

Prílohy     

28-36 z XVI. riadneho zasadutia OcZ v Podhorodi

27.12.2013

pdf_button_small
24-27 z XV. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

07.12.2013

pdf_button_small
12-23 z XIV. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi 11.08.2013

pdf_button_small

2-11 z XIII. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi 05.04.2013

pdf_button_small

1 z IV. mimoriadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi 23.02.2013

pdf_button_small

 

2012

Číslo uz.       

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                                 

Dátum                                   

Prílohy     

25-36 z XII. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi 28.12.2012

pdf_button_small

22-24 z XI. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi 14.12.2012

pdf_button_small

16-21 z X. riadneho zasdnutia OcZ v Podhorodi 28.08.2012

pdf_button_small

9-15

z IX. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

29.06.2012

pdf_button_small

2-8

z III. mimoriadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

04.04.2012

pdf_button_small

1

z VIII. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

30.03.2012

pdf_button_small

 

2011 

Číslo uz.       

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                                 

Dátum                                 

Prílohy       

62-66 zo VII. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

15.12.2011  

pdf_button_small

 
53-61  zo VI. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

25.11.2011  

pdf_button_small

 
45-52  z V. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

31.08.2011  

pdf_button_small

 
40-44  z II. mimoriadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

26.07.2011  

pdf_button_small

 
27-39  zo IV. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

24.06.2011  

pdf_button_small

 
26  z I. mimoriadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

03.04.2011  

pdf_button_small

 
17-25  z III. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

24.03.2011  

pdf_button_small

 
1-14 z II. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi

27.01.2011  

pdf_button_small