Piatok, 21. Február 2020
   
Písmo

Zápisnice OcZ

 

Zápisnice Obecného zastupiteľstva

 

Znenia zápisníc zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva:

 

pdf button small Zápisnica z VII. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 05.12.2019

pdf button small Zápisnica z VI. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 29.11.2019

pdf button small Zápisnica z V. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 04.11.2019 

pdf button small Zápisnica z IV. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 05.08.2019 

pdf button small Zápisnica z III. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 26.06.2019 

pdf button small Zápisnica z II. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 24.04.2019


pdf button small Zápisnica z I. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 14.12.2018

pdf button small Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 22.11.2018

pdf button small Zápisnica z XXIII. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 02.11.2018

pdf button small Zápisnica z XXII. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 05.10.2018

pdf button small Zápisnica z XXI. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 29.06.2018

pdf button small Zápisnica z XX. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 29.03.2018


 

pdf button small Zápisnica z XIX. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 13.12.2017

pdf button small Zápisnica z XVIII. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 07.09.2017

pdf button small Zápisnica z XVII. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 30.06.2017

pdf button small Zápisnica z XVI. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 28.02.2017


pdf button small Zápisnica z XV. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 19.12.2016 

pdf button small Zápisnica z XIV. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 15.08.2016 

pdf button small Zápisnica z XIII. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 06.06.2016

pdf button small Zápisnica z XII. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 12.03.2016

pdf button small Zápisnica z XI. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 05.02.2016


pdf button small Zápisnica z X. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 15.12.2015 

pdf button small Zápisnica z IX. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 20.10.2015

pdf button small Zápisnica z VIII. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 12.10.2015 

pdf button small Zápisnica z VII. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 09.08.2015 

pdf button small Zápisnica z VI. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 11.05.2015

pdf button small Zápisnica z V. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 31.03.2015

pdf button small Zápisnica z IV. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 18.02.2015

pdf button small Zápisnica z III. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 05.01.2015


pdf button small Zápisnica z II. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 17.12.2014

pdf button small Zápisnica z I. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 15.12.2014

pdf button small Zápisnica z ustanovujúceho Zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 15.12.2014


pdf button small Zápisnica z XX. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 18.10.2014

pdf button small Zápisnica z XIX. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 22.09.2014

pdf button small Zápisnica z  XVIII. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 27.07.2014

pdf button small Zápisnica z XVII. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 15.06.2014


pdf_button_small Zápisnica z XVI. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 27.12.2013

pdf_button_small Zápisnica z XV. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 07.12.2013

pdf_button_small Zápisnica z XIV. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 11.08.2013

pdf_button_small Zápisnica z XIII. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 05.04.2013

pdf_button_small Zápisnica z IV. mimoriadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 23.02.2013


pdf_button_small Zápisnica z XII. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 28.12.2012

pdf_button_small Zápisnica z XI. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 14.12.2012

pdf_button_small Zápisnica z X. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 28.08.2012

pdf_button_small Zápisnica z IX. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 29.06.2012

pdf_button_small Hlasovanie

pdf_button_small Účasť


pdf_button_small Zápisnica z III. mimoriadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 04.04.2012

pdf_button_small Hlasovanie

pdf_button_small Účasť


pdf_button_small Zápisnica z VIII. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 30.03.2012

pdf_button_small Hlasovanie

pdf_button_small Účasť


pdf_button_small Zápisnica zo VII. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 15.12.2011

pdf_button_small Hlasovanie

pdf_button_small Účasť


pdf_button_small Zápisnica zo VI. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 25.11.2011

pdf_button_small Hlasovanie

pdf_button_small Účasť


pdf_button_small Zápisnica z V. riadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 31.08.2011 

pdf_button_small Hlasovanie

pdf_button_small Účasť


pdf_button_small Zápisnica z II. mimoriadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 26.07.2011 

pdf_button_small Hlasovanie

pdf_button_small Účasť


pdf_button_small Zápisnica z IV. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 24.06.2011 

pdf_button_small Hlasovanie

pdf_button_small Účasť


pdf_button_small Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 03.04.2011 

pdf_button_small Hlasovanie

pdf_button_small Účasť


 

pdf_button_small Zápisnica z III. zasadnutia OcZ v Podhorodi zo dňa 24.03.2011

pdf_button_small Hlasovanie

pdf_button_small Účasť


 

pdf_button_small Zápisnica z II. zasadnutia OcZ zo dňa 27.01.2011

pdf_button_small Hlasovanie

pdf_button_small Účasť


 

pdf_button_small Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo dňa 27.12.2010

pdf_button_small Hlasovanie

pdf_button_small Účasť