Utorok, 15. Október 2019
   
Písmo

Tlačivá

 

Tlačivá:

 

pdf_button_small         Žiadosť (objednávky predmetných prác)

pdf_button_small         Zápisnica z realizácie vodovodnej prípojky - montáž meradla

pdf_button_small         Montážny list z realizácie montáže meradla (vodomer)

pdf_button_small         Stanovenie technických podmienok - informácie pre žiadateľa o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod