Pondelok, 13. Júl 2020
   
Písmo

Obecný vodovod

 

Kvalita vody

 

Obec Podhoroď pravidelne vykonáva kontrolu kvality vody v akreditovanom laboratóriu podľa ukazovateľov kvality vody a ich hygienických limitov predpísaných rekonštruovaným Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z.. Kontrola kvality pitnej vody u spotrebiteľa je vykonávaná aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Michalovciach.

Podľa získaný údajov dodávaná voda je kvalitná a nepotrebuje už ďalšiu úpravu, preto nie je potrebné je ďalej upravovať pomocou rôznych zariadení na domácu úpravu vody (filtre, nádoby). Jediná potrebná úprava podzemnej vody na to, aby spĺňala predpísané hodnoty pitnej vody, jej jej zdravotné zabezpečenie dezinfekciou. V obci je dezinfekcia vody vykonávaná chlórovaním tak, aby v rozvodnej sieti bola koncentrácia voľného chlóru v rozmedzí od 0,05 - 0,3 mg/l. Je to dávka, ktorá zabezpečuje zneškodnenie všetkých druhov baktérií a vírusov od akumulácie vody až k spotrebiteľovi a pritom nemení kvalitu vody. Na mieste je informácia, že niekedy sa vyskytujúci biely vzhľad vody po napustení z vodovodnej batérie je spôsobený prevzdušnením vody a nie prechlórovaním. Nadbytok chlóru by bol sprevádzaný silným zápachom.

 

Tvrdosť vody

 

Tvrdosťou vody sa vyjadruje obsah vo vode rozpustených minerálov, z ktorých prevažuje vápnik a horčík. Každá voda obsahuje minerály v prírodnej podobe, ich obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda v podzemí preteká.

Tvrdosť vody sa zaraďuje do niekoľkých stupňov. Keďže pre tvrdosť vody neexistuje univerzálna stupnica, je potrebné sa pri zaraďovaní zistenej hodnoty riadiť stupnicou, ktorú udáva výrobca. V zmysle rekonštruovaného Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. sa tvrdosť vody udáva v mmol/l. Niektorí výrobcovia udávajú tvrdosť vody v stupňoch nemeckých (°N).

 

Prepočet:

 
1 mmol/l = 5,6 °N alebo 1 °N = 0,1786 mmol/l

 

Stupnice tvrdosti vody

 

Popis

Stupeň tvrdosti v (°dH) - nemecký                         

Stupeň tvrdosti v (mmol/l)                         

veľmi mäkká

menej ako 2,8

menej ako 0,5

mäkká

3,9 - 7,0

0,7 - 1,25

stredne mäkká 

7,0 - 14,0

1,26 - 2,5

tvrdá

14,0 - 21,0

2,51 - 3,75 

veľmi tvrdá

viac ako 21,0

viac ako 3,76 

 

Odporúčaná tvrdosť pitnej vody:

 

Rekonštruované Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z. uvádza ako doporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5,0 mmol/l.  Keďže ide o len odporúčanú hodnotu, nie je dosiahnutie uvedenej hodnoty záväzné. Vápnik, ktorý tvorí hlavnú zložku tvrdosti, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie. Voda z vodovodu je vlastne najjednoduchším každodenným zdrojom vápinika a horčíka pre organizmus človeka.

 

Nežiadúce prejavy tvrdej vody:

 

Tvorba vodného kameňa na varných nádobách, práčkach, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch, vyššia spotreba pracích prostriedkov.

 

Hodnoty tvrdosti vody v obecnom vodovode

 

Vodovod             

Stupeň tvrdosti v (°dH) - nemecký                         

Stupeň tvrdosti v (mmol/l)                         

Podhoroď

3,9

0,7

 

  

Cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví:

 

pdf_button_small  Cenové rozhodnutie URSO vydané na rok 2009

 

pdf_button_small   Cenové rozhodnutie URSO vydané na rok 2010

 

pdf_button_small  Cenové rozhodnutie URSO vydané na rok 2011

 

pdf_button_small  Cenové rozhodnutie URSO vydané na rok 2012

 

pdf_button_small  Cenové rozhodnutie URSO vydané na rok 2013

 

pdf_button_small  Potvrdenie o cene URSO vydané na rok 2014

 

pdf button small Potvrdenie o cene URSO vydané na obdobie do 31.12.2021 (zrušené)

 

pdf button small Potvrdenie o cene URSO vydané na regulačné obdobie 2017 až 2021