Utorok, 07. Júl 2020
   
Písmo

Publikácia

obalka-publikacie

Na základe videného, počutého a prežitého, na podklade prečítaného a naštudovaného, podľa zápisov v obecnej kronike, ale aj podľa spomienokrodákov knihu o obci Podhoroď pripravil Štefan Varga

Vydal Obecný úrad v Podhorodi v roku 2006

Fotografie: Mgr. Marián Drahňovský, Ing. Mikuláš Jacečko, archív rodákov a Obecného úradu

Verše k fotografiám: MUDr. Jozef Zbihlej, básnik, zo zbierky Stratený návrat

Technická a grafická spolupráca: Ľubica Fedáková, Mgr. Marcel Lobo

Tlač: Ján Buraľ, Jovsa

 

 

  pdf_button_small PUBLIKÁCIA                                                            pdf_button_small OBÁLKA                                                                 pdf_button_small FAREBNÁ PRÍLOHA