Utorok, 16. Október 2018
   
Písmo

Viacúčelové ihrisko

 

foto-slavnostne-otvorenie-viacuceloveho-ihriska

Viacúčelové ihrisko

30. august 2009 - Slávnostné otvorenie viacúčelového ihriska

 

 

Fotogaléria

   

Sadzobník poplatkov za využívanie viacúčelového ihriska

          (na základe Uznesenia č. 54/2011 Obecného zastupiteľstva v Podhorodi)

 

Prenájom viacúčelového ihriska pre športovú činnosť je na základe podania ústnej alebo písomnej žiadosti zapísanej

v prevádzkovej knihe s rozpisom využívania ihriska.

Prenájom športového ihriska je bezplatná pre družstvo žiakov, dorastu a dospelých Obecného športového klubu Podhoroď

v čase schválených tréningov.

 

Pre neregistrovaných amatérskych športovcov je poplatok:

 

Obyvatelia obce:

 

1 dospelá osoba ........................................................................... 0,50 €/hod. (bez osvetlenia)

1 dieťa ............................................................................................. 0,30 €/hod. (bez osvetlenia)


1 dospelá osoba ........................................................................... 0,80 €/hod. (s osvetlením)

1 dieťa ............................................................................................. 0,60 €/hod. (s osvetlením)

 

Užívatelia, ktorí nie sú obyvateľmi obce:

 

1 dospelá osoba ........................................................................... 1,00 €/hod. (bez osvetlenia)

1 dieťa ............................................................................................. 0,30 €/hod. (bez osvetlenia)


1 dospelá osoba ........................................................................... 1,30 €/hod. (s osvetlením)

1 dieťa ............................................................................................. 0,60 €/hod. (s osvetlením)

 

 

  pdf_button_small Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska s umelou trávou


 

dsc_2399