Štvrtok, 23. Január 2020
   
Písmo

TV Zemplín

 

TV Zemplín začala vysielať v máji 2005. Krátko po svojom nástupe na slovenský mediálny trh sa stala obľúbenou regionálnou televíziou. Aj napriek zmenám v konkurenčnom prostredí, vznikom iných televíznych staníc, je stále najznámejšou regionálnou televíziou na Zemplíne.

Televízia Zemplín je moderná regionálna televízia. V súčasnosti vysiela 24 hodín denne, dvojhodinový program, pre obyvateľov Zemplína. Jej vysielanie je možné sledovať prostredníctvom káblových rozvodov v mestách Michalovce, Humenné, Trebišov, Sečovce, Sobrance, V. Kapušany, Snina, Medzilaborce, prostredníctvom MMDS antén takmer na celom južnom Zemplíne a cez internet prakticky na celom svete. Od 1.4 2010 v PAL kvalite na stránke www.respublica.sk Vybrané programy TV Zemplín je možné sledovať aj prostredníctvom satelitu na stanici CETV denne 3 krát a taktiež na TV Patriot, ktorá vysiela raz týždenne blok regionálnych informácii zo Zemplína. TV Zemplín svojím vysielaním oslovuje najširšie divácke cieľové skupiny a vďaka svojim produktom si stále udržuje moderný trend. Medzi najúspešnejšie programy TV Zemplín patrí hlavné spravodajstvo Zemplínske noviny, ktoré sú spracované vecne, dynamicky s prihliadnutím na dodržiavanie prvkov modernej televíznej žurnalistiky.

TV Zemplín úspešne vstupuje do domácich koprodukčných projektov, ktoré sú realizované v spolupráci so Spolkom lokálnych televízi Slovenska LOToS. www.lotos.sk

Redaktori spravodajstva TV Zemplín získali už celý rad ocenení na každoročnej prehliadke tvorby lokálnych televízií LOToS. http://www.lotos.sk/workshop.htm

TV Zemplín od začiatku zaujala nielen svojim kvalitným programom, ale aj grafickou stránkou. Jej cieľom bolo ponúknuť divákovi regionálne programy tak, aby nemal pocit, že sleduje „iba“ regionálnu televíziu.

 

 

 

TV ZEMPLÍN