Štvrtok, 23. Január 2020
   
Písmo

Verejné obstarávanie

 

Obec Podhoroď

Obecný úrad Podhoroď 112, 072 64

Tel.: 056/ 658 4077, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Výzva na predkladanie ponuky 

           Obec Podhoroď, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm.b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) realizuje výber dodávateľa prác podľa § 117 ZVO na zákazku s názvom „Rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade Podhoroď “ v zmysle nižšie špecifikovanej výzvy.

 

Text výzvy

Návrh na plnenie kritérií - vzor

Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov - vzor

Čestné vyhlásenie uchádzača - vzor

Zmluva o dielo - vzor

Zadanie - súhrný list stavby