Piatok, 17. August 2018
   
Písmo

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľ/učiteľka  Materskej školy Podhoroď

Obec Podhoroď, Podhoroď 112, 072 64  Podhoroď

 

Termín na predloženie prihlášok do výberového konania: do 22.08.2018

do 12:00 hod.

 

pdf button small Text výberového konania