Štvrtok, 18. August 2022
   
Písmo

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pomocná kuchárka v Školskej jedálni pri ZŠ Podhoroď

Obec Podhoroď, Podhoroď 112, 072 64  Podhoroď

pdf button small Text výberového konania

  

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy ZŠ Podhoroď

Obec Podhoroď, Podhoroď 112, 072 64  Podhoroď

pdf button small Text výberového konania