Utorok, 07. Júl 2020
   
Písmo

Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry

Obsah článku
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Objednávky
Celý článok

 

 

Faktúry

 

Faktúry na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  

  

Obdobie

Faktúry

Prílohy

06/2020

Došlé faktúry

pdf button small

05/2020

Došlé faktúry

pdf button small

04/2020

Došlé faktúry

pdf button small

03/2020

Došlé faktúry

pdf button small

02/2020

Došlé faktúry

pdf button small

01/2020

Došlé faktúry

pdf button small

12/2019

Došlé faktúry

pdf button small

11/2019

Došlé faktúry

pdf button small

10/2019

Došlé faktúry

pdf button small

09/2019

Došlé faktúry

pdf button small

08/2019

Došlé faktúry

pdf button small

07/2019

Došlé faktúry 

pdf button small

06/2019

Došlé faktúry

pdf button small

05/2019

Došlé faktúry

pdf button small

04/2019

Došlé faktúry

pdf button small

03/2019

Došlé faktúry

pdf button small

02/2019

Došlé faktúry

pdf button small

01/2019

Došlé faktúry

pdf button small

12/2018

Došlé faktúry 

pdf button small

11/2018

Došlé faktúry 

pdf button small

10/2018

Došlé faktúry

pdf button small

09/2018

Došlé faktúry

pdf button small

08/2018

Došlé faktúry

pdf button small

07/2018

Došlé faktúry

pdf button small

06/2018

Došlé faktúry

pdf button small

05/2018

Došlé faktúry

pdf button small

04/2018

Došlé faktúry

pdf button small

03/2018

Došlé faktúry

pdf button small

02/2018

Došlé faktúry

pdf button small

01/2018

Došlé faktúry

pdf button small

12/2017

Došlé faktúry 

pdf button small

11/2017

Došlé faktúry

pdf button small

10/2017

Došlé faktúry

pdf button small

09/2017

Došlé faktúry

pdf button small

08/2017

Došlé faktúry

pdf button small

07/2017

Došlé faktúry

pdf button small

06/2017

Došlé faktúry

pdf button small

05/2017

Došlé faktúry

pdf button small

04/2017

Došlé faktúry 

pdf button small

03/2017

Došlé faktúry

pdf button small

02/2017

Došlé faktúry

pdf button small

01/2017

Došlé faktúry

pdf button small

12/2016

Došlé faktúry

pdf button small

11/2016

Došlé faktúry

pdf button small

10/2016

Došlé faktúry

pdf button small

09/2016

Došlé faktúry

pdf button small
08/2016

Došlé faktúry

pdf button small
07/2016

Došlé faktúry

pdf button small
06/2016

Došlé faktúry

pdf button small
05/2016

Došlé faktúry

pdf button small
04/2016

Došlé faktúry

pdf button small
03/2016

Došlé faktúry

pdf button small
02/2016

Došlé faktúry

 pdf button small
01/2016

Došlé faktúry

pdf button small
12/2015

Došlé faktúry

pdf button small
11/2015

Došlé faktúry

pdf button small
10/2015

Došlé faktúry

pdf button small
09/2015

Došlé faktúry

pdf button small
08/2015

Došlé faktúry

pdf button small
07/2015

Došlé faktúry

pdf button small
06/2015

Došlé faktúry

pdf button small
05/2015

Došlé faktúry

pdf button small
04/2015

Došlé faktúry

pdf button small
03/2015

Došlé faktúry 

pdf button small
02/2015

Došlé faktúry

pdf button small
01/2015

Došlé faktúry

pdf button small
12/2014

Došlé faktúry

pdf button small
11/2014

Došlé faktúry

pdf button small
10/2014

Došlé faktúry

pdf button small
09/2014

Došlé faktúry

pdf button small
08/2014

Došlé faktúry

pdf button small
7/2014

Došlé faktúry

pdf button small
6/2014

Došlé faktúry

 pdf button small
5/2014 Došlé faktúry

pdf button small

4/2014 Došlé faktúry

pdf button small

3/2014 Došlé faktúry

pdf_button_small

2/2014 Došlé faktúry

pdf_button_small

1/2014 Došlé faktúry

pdf_button_small

   

 

Obdobie

Faktúry Prílohy
12/2013 Došlé faktúry

pdf_button_small

11/2013 Došké faktúry

pdf_button_small

10/2013 Došlé faktúry

pdf_button_small

9/2013 Došlé faktúry

pdf_button_small

8/2013 Došlé faktúry

pdf_button_small

7/2013

Došlé faktúry

pdf_button_small

6/2013 Došké faktúry 

pdf_button_small

5/2013 Došlé faktúry

pdf_button_small

4/2013 Došké faktúry

pdf_button_small

3/2013 Došlé faktúry

pdf_button_small

2/2013

Došlé faktúry

pdf_button_small

1/2013

Došlé faktúry

pdf_button_small

   

 

Obdobie                   

Faktúry                    

Prílohy           

12/2012 Došlé fakúry

pdf_button_small

11/2012 Došlé faktúry

pdf_button_small

10/2012 Došlé faktúry

pdf_button_small

09/2012 Došlé faktúry

pdf_button_small

08/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

07/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

06/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

05/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

04/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small 

03/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

02/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

01/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

 

Obdobie                   

Faktúry                    

Prílohy           

12/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

11/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

10/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

09/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

08/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

07/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

06/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

05/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small 

04/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

03/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

02/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

01/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small