Utorok, 07. Júl 2020
   
Písmo

Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Objednávky

Obsah článku
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Objednávky
Celý článok

 

Objednávky

 

Objednávky tovarov a služieb zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

          Obdobie                       

                Objednávky                         Prílohy          

05/2020

Odoslané objednávky pdf button small

04/2020

Odoslané objednávky pdf button small

03/2020

Odoslané objednávky pdf button small

02/2020

Odoslané objednávky pdf button small

01/2020

Odoslané objednávky pdf button small

12/2019

Odoslané objednávky pdf button small

11/2019

Odoslané objednávky pdf button small

10/2019

Odoslané objednávky pdf button small

9/2019

Odoslané objednávky pdf button small

8/2019

Odoslané objednávky pdf button small

7/2019

Odoslané objednávky pdf button small

6/2019

Odoslané objednávky pdf button small

5/2019

Odoslané objednávky pdf button small

4/2019

Odoslané objednávky pdf button small

3/2019

Odoslané objednávky pdf button small

2/2019

Odoslané objednávky pdf button small

1/2019

Odoslané objednávky pdf button small

12/2018

Odoslané objednávky pdf button small

11/2018

Odoslané objednávky pdf button small

10/2018

Odoslané objednávky  pdf button small

09/2018

Odoslané objednávky pdf button small

08/2018

Odoslané objednávky pdf button small

07/2018

Odoslané objednávky pdf button small

06/2018

Odoslané objednávky pdf button small

05/2018

Odoslané objednávky pdf button small

04/2018

Odoslané objednávky pdf button small

03/2018

Odoslané objednávky pdf button small

02/2018

Odoslané objednávky pdf button small

01/2018

Odoslané objednávky pdf button small

11/2017

Odoslané objednávky pdf button small

10/2017

Odoslané objednávky pdf button small

09/2017

Odoslané objednávky pdf button small

08/2017

Odoslané objednávky pdf button small

07/2017

Odoslané objednávky pdf button small

06/2017

Odoslané objednávky pdf button small

05/2017

Odoslané objednávky pdf button small

04/2017

Odoslané objednávky pdf button small

03/2017

Odoslané objednávky pdf button small

02/2017

Odoslané objednávky pdf button small

01/2017

Odoslané objednávky pdf button small

12/2016

Odoslané objednávky pdf button small

11/2016

Odoslané objednávky pdf button small

10/2016

Odoslané objednávky pdf button small

09/2016

Odoslané objednávky pdf button small

08/2016

Odoslané objednávky pdf button small

07/2016

Odoslané objednávky pdf button small

06/2016

Odoslané objednávky pdf button small

05/2016

Odoslané objednávky pdf button small

04/2016

Odoslané objednávky pdf button small

03/2016

Odoslané objednávky pdf button small

02/2016

Odoslané objednávky pdf button small

01/2016

Odoslané objednávky pdf button small

12/2015

Odoslané objednávky pdf button small

11/2015

Odoslané objednávky pdf button small

10/2015

Odoslané objednávky pdf button small

09/2015

Odoslané objednávky pdf button small

08/2015

Odoslané objednávky pdf button small

07/2015

Odoslané objednávky pdf button small

06/2015

Odoslané objednávky pdf button small

05/2015

Odoslané objednávky pdf button small

04/2015

Odoslané objednávky pdf button small

03/2015

Odoslané objednávky pdf button small

02/2015

Odoslané objednávky pdf button small

01/2015

Odoslané objednávky pdf button small

 

 

 

Číslo objednávky  

Dodávateľ

Predmet objednávky

    Dátum zverejnenia     

Prílohy

O2014/7 Štefan Harbuľák UHLIAR uhlie 3,5 t

08.12.2014

pdf button small
O2014/6 Peter Storinský - PETSTO prútené tienidlo na plot - rozmer: 100 cm x 300 cm

20.08.2014

pdf button small
O2014/5 EUROFORMA s.r.o. poskytnutie služieb a vzájomná spolupráca

12.05.2014

pdf button small

O2014/4 Elephant smile, s.r.o. lehátko Oskar 130x60 cm červené a modré

02.04.2014

 

pdf button small

O2014/3 THS Kežmarok, s.r.o. SONY CMT-S40D Mikro

01.04.2014

 

pdf button small

O2014/2 Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a technickej ochrany Slovenská Ľupča predplatné periodika Civilná ochrana

13.01.2014

 

pdf button small

O2014/1 Bc. Iveta Olbertová ILED LED Baterka Tank007 TR-01 Praktik Set

16.01.2014

 

pdf_button_small

     

 

 
O2013/10 Ing. Jozef Mihalovič technickoekonomické hodnotenie na bytový dom súp. č. 176 na parc. č. 140/2 v k.ú. Podhoroď, vrátane návrhu na vklad do katastrálneho operátu. Bytový dom bol daný do úžívania v roku 1957. Náklad stavby bol 333.439,00 Sk

27.12.2013

pdf_button_small
O2013/9 HYPEX spol. s r.o. oprava vodovodnej prípojky OZS, oprava hydrantu, montáž meradiel u odberateľov 13.09.2013

pdf_button_small

O2013/8 Alza.cz stolný telefón SIEMENS GIGASET DA710 01.08.2013

pdf_button_small

O2013/7 ASUAN a.s. preprava materiálu - paleta o rozmere 60x80xvýška40 cm hmotnosti do 80 kg 27.05.2013

pdf_button_small

O2013/6 Alza.cz

LED monitor 24" LG E2442TC-BN, doprava

28.03.2013

pdf_button_small

O2013/5 Východoslovenská energetika, a.s. kontrakt EFEKT 10 27.03.2013

pdf_button_small

O2013/4

Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu 

a civilnej ochrany

ročné predplatné periodiky CIVILNÁ OCHRANA 22.03.2013

pdf_button_small

O2013/3 VVS, a.s., Košice rozbor pitnej vody 13.03.2013

pdf_button_small

O2013/2 VVS, a.s., Košice

oprava a preverenie vodomerov typ MNQN25 - 3 ks

18.02.2013

pdf_button_small

O2013/1 CONNECT - Marczibál Zsolt

tlačivá

16.01.2013

pdf_button_small

O2012/7 VVS, a.s., Košice úplný rozbor vody 18.09.2012

pdf_button_small

O2012/6

Office Depot kancelárske potreby

05.06.2012

pdf_button_small

O2012/5

B2B Partner, s.r.o., Bratislava skriňa archivačná, zváraná

05.06.2012

pdf_button_small

O2012/4

Lukacek s.r.o. pečiatka 4912 N - červená

14.05.2012

pdf_button_small

O2012/3 Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov kalamitné drevo a źrďovina

05.03.2012

pdf_button_small

O2012/2

VVS, a.s. Košice rozbor vody

05.03.2012

pdf_button_small

O2012/1

Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov kalamitné drevo a žrďovina

20.02.2012

pdf_button_small

17/2011

IVES - org. pre informatiku VS Košice aplikačné progr. vybavenie FP VSS - matričný úrad multilicencia 2-5

14.12.2011

pdf_button_small

 16/2011

Ing. Štefan Tomáš vykonanie školenia BOZP - II. realizačný projekt programu revitalizácie krajiny 28.11.2011

pdf_button_small

15/2011 VVS, a.s., Košice  úplný rozbor vody 28.11.2011

pdf_button_small

14/2011 Slovenská autobusová doprava Michalovce, a.s. doprava folklórneho súboru Zemplín 30.08.2011

pdf_button_small

13/2011 Zemplinske osvetové stredisko Michalovce vystúpenie folklórneho súboru Zemplín 30.08.2011

pdf_button_small

12/2011  NAJ-STAV s.r.o. prevedenie osfaltových prác na miestnych komunikáciách 30.08.2011

pdf_button_small

11/2011 Ing. Blažej Nagyidai vypracovanie znaleckého posudku na nájom pozemku p.č. 611/4 v k.ú. Pohdhoroď 04.08.2011

pdf_button_small

10/2011 Lukacek s.r.o. pečiatky 04.08.2011

pdf_button_small

9/2011 Jana Gelžinská pracovné odevy a pomôcky 29.07.2011

pdf_button_small

8/2011 VVS, a.s., Michalovce rozbor pitnej vody 15.07.2011

pdf_button_small

7/2011 Ing. Štefan Tomáš vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení v k.ú. Podhoroď 20.05.2011

pdf_button_small

6/2011 VVS, a.s., Michalovce rozbor pitnej vody 05.04.2011

pdf_button_small

5/2011 Maro s.r.o., Súčany sieť na futbalovú bránu 17.03.2011

pdf_button_small

4/2011 MIPA, Michalovce škoské potreby 17.03.2011

pdf_button_small

3/2011 VVS, a.s., Košice dodávka a montáž dávkovacieho čerpadla na chlór DK 11-1 15.02.2011

pdf_button_small

2/2011           

Lukacek s.r.o.         

menovky                

11.02.2011       

pdf_button_small

1/2011

Lukacek s.r.o.

pečiatky 

11.02.2011

pdf_button_small