village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
10.10.2019
poskytnutie podpory z fondu formou dotácie
neuvedený
Detail zmluvy 13456408U01
Číslo 13456408U01
Zmluvná strana 1 Environmentálny fond
Predmet poskytnutie podpory z fondu formou dotácie
Dátum zverejnenia 10.10.2019
4.9.2019
aktivity projektu: Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Podhoroď
neuvedený
Detail zmluvy 074KE20238
Číslo 074KE20238
Zmluvná strana 1 Pôdohospodárska platobná agentúra
Predmet aktivity projektu: Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Podhoroď
Dátum zverejnenia 4.9.2019
25.8.2019
spevácke vystúpenie
neuvedený
Detail zmluvy 1/8/2018
Číslo 1/8/2018
Zmluvná strana 1 Orichovčanka a Iridna pisňa
Predmet spevácke vystúpenie
Dátum zverejnenia 25.8.2019
25.8.2019
spevácke vystúpenie
neuvedený
Detail zmluvy 2/8/2019
Číslo 2/8/2019
Zmluvná strana 1 Laberky Beťare
Predmet spevácke vystúpenie
Dátum zverejnenia 25.8.2019
25.8.2019
spevácke vystúpenie
neuvedený
Detail zmluvy 3/8/2019
Číslo 3/8/2019
Zmluvná strana 1 Kýčera
Predmet spevácke vystúpenie
Dátum zverejnenia 25.8.2019
23.8.2019
poskytnutie príspevku
neuvedený
Detail zmluvy 1/2019
Číslo 1/2019
Zmluvná strana 1 Pozemkové spoločnstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď
Predmet poskytnutie príspevku
Dátum zverejnenia 23.8.2019
23.8.2019
poskytnutie príspevku
neuvedený
Detail zmluvy 2/2019
Číslo 2/2019
Zmluvná strana 1 Anton Hricko
Predmet poskytnutie príspevku
Dátum zverejnenia 23.8.2019
23.8.2019
poskytnutie krátkodobej návratnej finančnej výpomoci
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Anton Hricko
Predmet poskytnutie krátkodobej návratnej finančnej výpomoci
Dátum zverejnenia 23.8.2019
20.8.2019
prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti
Dátum zverejnenia 20.8.2019
6.8.2019
dodatok k zmluve na vykonanie diela
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Plynroz, a.s. Sobrance
Predmet dodatok k zmluve na vykonanie diela
Dátum zverejnenia 6.8.2019
28.6.2019
zmluva o nájme nebytového priestoru
neuvedený
Detail zmluvy 1/2019
Číslo 1/2019
Zmluvná strana 1 Ján Motúz
Predmet zmluva o nájme nebytového priestoru
Dátum zverejnenia 28.6.2019
31.5.2019
"Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď"
neuvedený
Detail zmluvy 4
Číslo 4
Zmluvná strana 1 SCORP TRADE s.r.o.
Predmet "Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď"
Dátum zverejnenia 31.5.2019
28.5.2019
zmluva o bežnom účte
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Prima banka Slovensko, a.s.
Predmet zmluva o bežnom účte
Dátum zverejnenia 28.5.2019
13.5.2019
prenájom nebytových priestorov
neuvedený
Detail zmluvy 1/2019
Číslo 1/2019
Zmluvná strana 1 Maroš Čuchta
Predmet prenájom nebytových priestorov
Dátum zverejnenia 13.5.2019
30.4.2019
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Komunálna poisťovňa, a.s. VIG
Predmet úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Dátum zverejnenia 30.4.2019
9.4.2019
poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Centrum voľného času, Sobrance
Predmet poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
Dátum zverejnenia 9.4.2019
18.3.2019
dodávka pitnej vody
neuvedený
Detail zmluvy 1/2019
Číslo 1/2019
Zmluvná strana 1 Dana Dobošová
Predmet dodávka pitnej vody
Dátum zverejnenia 18.3.2019
18.3.2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
neuvedený
Detail zmluvy 1-228755112481
Číslo 1-228755112481
Zmluvná strana 1 Slovak Telekom, a. s.
Predmet Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Dátum zverejnenia 18.3.2019
18.3.2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
neuvedený
Detail zmluvy 1-288754665527
Číslo 1-288754665527
Zmluvná strana 1 Slovak Telekom, a. s.
Predmet Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dátum zverejnenia 18.3.2019
18.3.2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
neuvedený
Detail zmluvy 1-228754908862
Číslo 1-228754908862
Zmluvná strana 1 Slovak Telekom, a. s.
Predmet Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dátum zverejnenia 18.3.2019