village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
13.9.2021
Dohoda
neuvedený
Detail zmluvy 21/42/012/88
Číslo 21/42/012/88
Zmluvná strana 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Predmet Dohoda
Dátum zverejnenia 13.9.2021
18.8.2021
Kúpna zmluva
neuvedený
Detail zmluvy 180/2021
Číslo 180/2021
Zmluvná strana 1 BERTMAN s.r.o.
Predmet Kúpna zmluva
Dátum zverejnenia 18.8.2021
10.8.2021
Zmluva o grantovom účte
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Prima banka Slovensko, a.s.
Predmet Zmluva o grantovom účte
Dátum zverejnenia 10.8.2021
21.6.2021
Zmluva č. 19/2021 o výkone štatutárneho auditu na rok 2021
neuvedený
Detail zmluvy 19/2021
Číslo 19/2021
Zmluvná strana 1 Ing. Marta Nachtmannová
Predmet Zmluva č. 19/2021 o výkone štatutárneho auditu na rok 2021
Dátum zverejnenia 21.6.2021
21.6.2021
Zmluva č.20/2021 o výkone štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2021
neuvedený
Detail zmluvy 20/2021
Číslo 20/2021
Zmluvná strana 1 Ing. Marta Nachtmannová
Predmet Zmluva č.20/2021 o výkone štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2021
Dátum zverejnenia 21.6.2021
4.6.2021
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Juraj Drenka, Anna Drenková, Beáta Fedáková
Predmet Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
Dátum zverejnenia 4.6.2021
30.4.2021
úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán
neuvedený
Detail zmluvy USVRK-OIP-2021/001064-281
Číslo USVRK-OIP-2021/001064-281
Zmluvná strana 1 Ministerstvo vnútra SR
Predmet úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán
Dátum zverejnenia 30.4.2021
22.4.2021
dodatok k zmluve o dielo
neuvedený
Detail zmluvy O21-20170031
Číslo O21-20170031
Zmluvná strana 1 Slovanet, a.s.
Predmet dodatok k zmluve o dielo
Dátum zverejnenia 22.4.2021
15.4.2021
kúpna zmluva - nehnuteľnosť
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Juraj Drenka, Anna Drenková, Beáta Fedáková
Predmet kúpna zmluva - nehnuteľnosť
Dátum zverejnenia 15.4.2021
8.1.2021
aplikácia §10 z. č. 417/2013 Z. z. o pomoco v hmotnej núdzi
neuvedený
Detail zmluvy 20/42/010/53
Číslo 20/42/010/53
Zmluvná strana 1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Predmet aplikácia §10 z. č. 417/2013 Z. z. o pomoco v hmotnej núdzi
Dátum zverejnenia 8.1.2021
24.11.2020
zmluva o výpožičke SODB 2021
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Slovenská republika Štatistický úrad SR
Predmet zmluva o výpožičke SODB 2021
Dátum zverejnenia 24.11.2020
6.11.2020
bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR
neuvedený
Detail zmluvy SITB-OO2-2020/001480-001
Číslo SITB-OO2-2020/001480-001
Zmluvná strana 1 SR-zastúpená MV SR
Predmet bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR
Dátum zverejnenia 6.11.2020
8.10.2020
Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
neuvedený
Detail zmluvy 20/42/012/55
Číslo 20/42/012/55
Zmluvná strana 1 UPSVaR
Predmet Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia 8.10.2020
8.10.2020
poskytnutie príspevku pre MŠ Podhoroď
neuvedený
Detail zmluvy 1/2020
Číslo 1/2020
Zmluvná strana 1 Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď
Predmet poskytnutie príspevku pre MŠ Podhoroď
Dátum zverejnenia 8.10.2020
6.10.2020
Výkon menších obecných služieb
neuvedený
Detail zmluvy 20/42/012/55
Číslo 20/42/012/55
Zmluvná strana 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Zmluvná strana 1 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 20/42/012/55
Predmet Výkon menších obecných služieb
Dátum uzavretia 6.12.2023
Dátum zverejnenia 6.10.2020
Dátum účinnosti 7.10.2020
14.5.2020
štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
neuvedený
Detail zmluvy 29/2020
Číslo 29/2020
Zmluvná strana 1 Ing. Marta Nachtmanová
Predmet štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
Dátum zverejnenia 14.5.2020
6.5.2020
audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
neuvedený
Detail zmluvy 10/2020
Číslo 10/2020
Zmluvná strana 1 Ing. Marta Nachtmanová
Predmet audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
Dátum zverejnenia 6.5.2020
14.4.2020
záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom "Detské ihrisko v areáli materskej školy"
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Zahrajme sa s.r.o.
Predmet záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom "Detské ihrisko v areáli materskej školy"
Dátum zverejnenia 14.4.2020
23.3.2020
dodatok č. 3
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 NATUR-PACK, a.s.
Predmet dodatok č. 3
Dátum zverejnenia 23.3.2020
28.2.2020
prenájom nebytových priestorov
neuvedený
Detail zmluvy 1/2020
Číslo 1/2020
Zmluvná strana 1 Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď
Predmet prenájom nebytových priestorov
Dátum zverejnenia 28.2.2020