village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Územný plán obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.4.2022
Záväzná časť Podhoroď
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Záväzná časť Podhoroď
Popis Textová časť:
24.4.2022
Širšie vzťahy
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Širšie vzťahy
24.4.2022
Záujmové územie
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Záujmové územie
24.4.2022
Urbanizmus Podhoroď
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Urbanizmus Podhoroď
24.4.2022
Vodné hospodárstvo Podhoroď
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Vodné hospodárstvo Podhoroď
24.4.2022
Energetika Podhoroď
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Energetika Podhoroď
24.4.2022
Záber PP a LP Podhoroď
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Záber PP a LP Podhoroď
24.4.2022
Ochrana prírody
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Ochrana prírody