village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Spoločenské organizácie

Poľovnícke združenia

Poľovnícke združenie Priateľstvo v Podhorodi

(zasahuje aj do katastrov susednych obci - Beňatina a Inovce)

 

Poľovnícke združenie Srnec v Ruskej Bystrej

WEB:

http://www.srnec.wbl.sk/

 

Odkazy:

Poľovnícka informačná databáza

 


 

Urbárske spoločenstvá

 

Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď

Podhoroď 81

Juraj Koban

tel.: 056-6584263

 

Pozemkové spoločenstvo VIHORLAT

Pražská 2

040 11  Košice

Kontaktná osoba: Eleonóra Šoltésová

e-mail: tinex@centrum.sk

Lesný hospodár: Ing. Jozef Kolcun

tel.: 0907 057 063

 

 


 

 

Pozemkové spoločenstvo v Poľanoch (činnosť ukončená)

Poľany 35

okr. Trebišov

Juraj Roman

tel.: 056-6362225

lesný hospodár: Juraj Tomčo

tel.: 0908 350 961