village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.4.2022
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA S UMELOU TRÁVOU
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA S UMELOU TRÁVOU
Popis Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z.v z. o ochrane,podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na nekrytom viacúčelovom ihrisku s umelou trávou o rozmere 40 x 20 m s umelým osvetlením ako aj s povinnosťami obce Podhoroď, ktorá je vlastníkom ihriska. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.
24.4.2022
REGISTRATÚRNY PORIADOK NA SPRÁVU REGISTRATÚRY OBECNÉHO ÚRADU V PODHORODI
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov REGISTRATÚRNY PORIADOK NA SPRÁVU REGISTRATÚRY OBECNÉHO ÚRADU V PODHORODI
Popis Vnútroorganizačná smernica Obecného úradu v Podhorodi, ktorá bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Podhorodi zo dňa 30.07.2010 č. 21/2010, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Podhorodi. Tento registratúrny poriadok sa vzťahuje aj na strediská Materská škola a Obecný vodovod. V súlade s § 16 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vydávam túto Vnútroorganizačnú smernicu Obecného úradu v Podhorodi
24.4.2022
REGISTRATÚRNY PLÁN OBECNÉHO ÚRADU V PODHORODI
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov REGISTRATÚRNY PLÁN OBECNÉHO ÚRADU V PODHORODI
23.6.2010
TRHOVÝ PORIADOK
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2010
Názov TRHOVÝ PORIADOK