village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Materská škola Podhoroď

Podhoroď 107

072 64 Podhoroď

Riaditeľka:              Mgr. Jana Homoľová

Učiteľka:                 Bc. Aneta Motuzová

 

tel. kontakt: 0948 217 981

e-mail: mspodhorod@lekosonline.sk

 

 

Riaditeľstvo Materskej školy Podhoroď 107 po dohode so zriaďovateľom Obcou Podhoroď

a v súlade s platnými právnymi predpismi určuje zápis detí do Materskej školy

pre šk. rok: 2023/2024 následovne: 

 

termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

od 30.04.2023 do 31.05.2023 

 

(vyplnené žiadosti je možné doručiť poštou na adresu Materskej školy Podhoroď, do schránky Obecného úradu v Podhorodi alebo osobne na podateľni OcÚ)

tel.č.: 0948 217 981