village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Symboly obce

Erb

Historicko – geografická poloha obce odrážajúca sa v jej názve sa stala základom obecného erbu. Symbol hradu na kopci je kompozične dotvorený ďalším symbolom vzťahujúcim sa ku gréckokatolíckemu chrámu, ktorý je zasvätený sv. Bazilovi Veľkému. Jedným z atribútov tohto svätca je holub. Aj preto je situovaný na zelenú plochu kopca, teda do „podhradovej“ polohy, aby vystihol vzťah obce, hradu a chrámu.

 

  V Heraldickom registri SR pod signatúrou P-196/2004 je zapísaný erb Podhoroďa takto:

V modrom štíte na zelenom, striebornou ohliadajúcou sa rozkrídlenou holubicou v zlatej zbroji a so zlatou vavrínovou vetvičkou v zobáku, preložený vysoký zelený vrch so strieborným opevnením a so zlatou mrežou v modrej bráne.

 

Vlajka

Farby obecného erbu určujú aj farebnosť vlajky obce Podhoroď. Tá pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov v poradí farbách zelenej, bielej, modrej a žltej v pomere strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.