village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
11.7.2023
Oznámenie o plánovanom výrube NN
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Názov Oznámenie o plánovanom výrube NN
26.5.2023
Záverečný účet za rok 2022 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.5.2023
Názov Záverečný účet za rok 2022 - návrh
17.5.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.5.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
15.5.2023
Oznam o výberovom konaní
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2023
Názov Oznam o výberovom konaní
16.3.2023
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Podhoroď
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2023
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Podhoroď
28.2.2023
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Názov Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
17.2.2023
Návrh VZN - zrušenie Základnej školy Podhoroď
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.2.2023
Názov Návrh VZN - zrušenie Základnej školy Podhoroď
13.2.2023
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2023
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov
28.12.2022
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.12.2022
Názov Určenie volebných obvodov a počtu poslancov
28.12.2022
Oznámenie o počte obyvateľov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.12.2022
Názov Oznámenie o počte obyvateľov
11.11.2022
Referendum
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Názov Referendum
Popis Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podhorod@podhorod.sk
4.11.2022
Návrh rozpočtu obce na r. 2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2022
Názov Návrh rozpočtu obce na r. 2023-2025
24.4.2022
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.4.2022
Dátum zvesenia 24.4.2022
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov