village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
2.5.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.5.2024
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024
19.4.2024
Zámer prevodu majetku obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.4.2024
Názov Zámer prevodu majetku obce
8.4.2024
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 - 2. kolo - zápisnica
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2024
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 - 2. kolo - zápisnica
Popis Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
5.4.2024
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Podhoroď
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.4.2024
Názov Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Podhoroď
22.3.2024
Záverečný účet obce za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2024
Názov Záverečný účet obce za rok 2023
20.3.2024
VZN č. 2/2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Podhoroď
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2024
Názov VZN č. 2/2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Podhoroď
29.2.2024
Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v škole , v školských vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhoroď
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.2.2024
Názov Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v škole , v školských vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhoroď
21.2.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - zoznam kandidátov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - zoznam kandidátov
Popis Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
12.2.2024
Voľby do Európskeho parlamentu - informácie pre voliča - v anglickom jazyku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu - informácie pre voliča - v anglickom jazyku
12.2.2024
Voľby do Európskeho parlamentu - informácie pre voliča - v slovenskom jazyku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu - informácie pre voliča - v slovenskom jazyku
12.2.2024
Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Názov Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
2.2.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - zverejnenie kontaktných údajov zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - zverejnenie kontaktných údajov zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
2.2.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - určenie osoby na vykonávanie organizačnej a technickej prípravy volieb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - určenie osoby na vykonávanie organizačnej a technickej prípravy volieb
29.1.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.1.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
29.1.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.1.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Popis Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: podhorod@podhorod.sk
29.1.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - emailová adresa na doručovanie oznámenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.1.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - emailová adresa na doručovanie oznámenia
Popis Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podhorod@podhorod.sk
12.1.2024
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.1.2024
Názov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
12.1.2024
Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.1.2024
Názov Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
11.12.2023
VZN č. 1/2024 o miestnej dani z nehnuteľností
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.12.2023
Názov VZN č. 1/2024 o miestnej dani z nehnuteľností
22.11.2023
Návrh rozpočtu na r. 2024 - 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Názov Návrh rozpočtu na r. 2024 - 2026