village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.4.2009
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2009
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2009
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2009
Popis o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo. VZN č. 3/2009 bolo zrušené VZN č. 3/2010
24.4.2009
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2009
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2009
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2009
Popis o verejnej zeleni a ochrane drevín.
24.4.2009
VŠEOBECNE NEZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2009
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2009
Názov VŠEOBECNE NEZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2009
Popis o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnostiv školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo. VZN č. 1/2009 bolo zrušené VZN č. 3/2009
24.4.2008
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 6/2008
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2008
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 6/2008
Popis o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podhoroď VZN bolo zrušené.
24.4.2008
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 5/2008
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2008
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 5/2008
Popis o podmienkach držania psov na území obce Podhoroď Zrušené dňa 18.10.2014
24.4.2008
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2008 ako doplnok. č.2 ku VZN č. 5/2006
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2008
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2008 ako doplnok. č.2 ku VZN č. 5/2006
Popis o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Podhoroď VZN č. 4/2008 bolo zrušené VZN č. 2/2011
24.4.2008
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2008
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2008
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2008
Popis o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
24.4.2008
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2008
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2008
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2008
Popis o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo. VZN č. 2/2008 bolo zrušené VZN č. 1/2009
24.4.2008
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2008
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2008
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2008
Popis o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo. VZN č. 1/2008 bolo zrušené VZN č. 2/2008
1.1.1970
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023
Detail dokumentu
Dátum 1.1.1970
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023