village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.4.2013
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2013
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2013
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2013
Popis o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení zriadených na území obce Podhoroď
24.4.2012
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2012
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2012
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2012
Popis o miestnej dani za psa
24.4.2012
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2012
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2012
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2012
Popis o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zrušené
24.4.2012
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2012
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2012
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2012
Popis o miestnej dani z nehnuteľností Ruší sa VZN č. 9/2011 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podhoroď
5.4.2012
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2012
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2012
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2012
Popis o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení zriadených na území obce Podhoroď Zverejnené 05.04.2012 Ruší sa VZN č. 3/2011 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Podhoroď
16.12.2011
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 8/2011
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2011
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 8/2011
Popis o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď Zverejnené 16.12.2011
28.11.2011
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 7/2011
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2011
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 7/2011
Popis o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom Zverejnené 28.11.2011
2.9.2011
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 6/2011
Detail dokumentu
Dátum 2.9.2011
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 6/2011
Popis ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu v rozsahu pre obce Podhoroď Zverejnené 02.09.2011
31.8.2011
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 5/2011
Detail dokumentu
Dátum 31.8.2011
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 5/2011
Popis o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo a o určení výšky príspevku, na úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo pre iné fyzické osoby. Zverejnené 31.08.2011, Ruší sa VZN č. 3/2010 o určení výšky mesačného príspevku na čistočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo.
8.8.2011
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2011
Detail dokumentu
Dátum 8.8.2011
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2011
Popis o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve obce Podhoroď
25.3.2011
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2011
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2011
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2011
Popis o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Podhoroď VZN č. 3/2011 bolo zrušené VZN č. 1/2012 Zverejnené 25.03.2011 Ruší sa VZN č. 4/2009 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Podhoroď
25.3.2011
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2011
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2011
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2011
Popis o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Obecný cintorín v Podhorodi Zverejnené 25.03.2011 Ruší sa VZN č. 5/2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Podhoroď a doplnok č. 2 VZN č. 4/2008
25.3.2011
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2011
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2011
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2011
Popis Povodňový plán záchranných prác obce Podhoroď Zverejnené 25.03.2011 Zrušené VZN č. 3/2015 Ruší sa VZN č. 5/2009 - Povodňový plán záchranných prác
2.8.2010
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 5/2010 o slobodnom prístupe k informáciám
Detail dokumentu
Dátum 2.8.2010
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 5/2010 o slobodnom prístupe k informáciám
Popis Zverejnené 02.08.2010 Zrušené dňa 14.03.2016
24.4.2010
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2010
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2010
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2010
Popis o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
24.4.2010
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2010
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2010
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2010
Popis o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo a o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo pre iné fyzické osoby. VZN č. 3/2010 bolo zrušené VZN č. 5/2011
24.4.2010
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2010
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2010
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2010
Popis o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
24.4.2010
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2010
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2010
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2010
Popis o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
24.4.2009
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 5/2009
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2009
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 5/2009
Popis Povodňový plán záchranných prác obce Zrušené VZN č. 1/2011
24.4.2009
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2009
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2009
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2009
Popis o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Podhoroď VZN č. 4/2009 bolo zrušené VZN č. 3/2011