village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Zrealizované

Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno - technických vlastnosti OcÚ Podhoroď
10.11.2022

Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno - technických vlastnosti OcÚ Podhoroď

Fitness na čerstvom vzduchu
10.11.2022

Projekt spolufinancovaný KSK