village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
24.11.2020
zmluva o výpožičke SODB 2021
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Slovenská republika Štatistický úrad SR
Predmet zmluva o výpožičke SODB 2021
Dátum zverejnenia 24.11.2020
6.11.2020
bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR
neuvedený
Detail zmluvy SITB-OO2-2020/001480-001
Číslo SITB-OO2-2020/001480-001
Zmluvná strana 1 SR-zastúpená MV SR
Predmet bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR
Dátum zverejnenia 6.11.2020
8.10.2020
Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
neuvedený
Detail zmluvy 20/42/012/55
Číslo 20/42/012/55
Zmluvná strana 1 UPSVaR
Predmet Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia 8.10.2020
8.10.2020
poskytnutie príspevku pre MŠ Podhoroď
neuvedený
Detail zmluvy 1/2020
Číslo 1/2020
Zmluvná strana 1 Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď
Predmet poskytnutie príspevku pre MŠ Podhoroď
Dátum zverejnenia 8.10.2020
14.5.2020
štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
neuvedený
Detail zmluvy 29/2020
Číslo 29/2020
Zmluvná strana 1 Ing. Marta Nachtmanová
Predmet štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
Dátum zverejnenia 14.5.2020
6.5.2020
audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
neuvedený
Detail zmluvy 10/2020
Číslo 10/2020
Zmluvná strana 1 Ing. Marta Nachtmanová
Predmet audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
Dátum zverejnenia 6.5.2020
14.4.2020
záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom "Detské ihrisko v areáli materskej školy"
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Zahrajme sa s.r.o.
Predmet záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom "Detské ihrisko v areáli materskej školy"
Dátum zverejnenia 14.4.2020
23.3.2020
dodatok č. 3
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 NATUR-PACK, a.s.
Predmet dodatok č. 3
Dátum zverejnenia 23.3.2020
28.2.2020
prenájom nebytových priestorov
neuvedený
Detail zmluvy 1/2020
Číslo 1/2020
Zmluvná strana 1 Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď
Predmet prenájom nebytových priestorov
Dátum zverejnenia 28.2.2020
11.2.2020
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Slovak Telekom a.s.
Predmet dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Dátum zverejnenia 11.2.2020
11.2.2020
poskytnutie návratných finančných prostriedkov
neuvedený
Detail zmluvy O2.1-20190043
Číslo O2.1-20190043
Zmluvná strana 1 SLOVANET, a.s.
Predmet poskytnutie návratných finančných prostriedkov
Dátum zverejnenia 11.2.2020
14.1.2020
municipálna úver - eurofondy
neuvedený
Detail zmluvy 77/001/19
Číslo 77/001/19
Zmluvná strana 1 Prima banka Slovensko, a.s.
Predmet municipálna úver - eurofondy
Dátum zverejnenia 14.1.2020
10.1.2020
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade Podhoroď
neuvedený
Detail zmluvy 1/2020
Číslo 1/2020
Zmluvná strana 1 AZ-RO spol. s r.o.
Predmet Rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade Podhoroď
Dátum zverejnenia 10.1.2020
10.12.2019
poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
neuvedený
Detail zmluvy 1002/2019
Číslo 1002/2019
Zmluvná strana 1 Úrad vlády SR
Predmet poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
Dátum zverejnenia 10.12.2019
25.11.2019
termínovaný úver - predfinancovanie podpory z Environmentálneho fondu
neuvedený
Detail zmluvy 77/016/19
Číslo 77/016/19
Zmluvná strana 1 Prima banka Slovensko, a.s
Predmet termínovaný úver - predfinancovanie podpory z Environmentálneho fondu
Dátum zverejnenia 25.11.2019
21.11.2019
dodávky pitnej vody
neuvedený
Detail zmluvy 3/2019
Číslo 3/2019
Zmluvná strana 1 Katarína Stanková
Predmet dodávky pitnej vody
Dátum zverejnenia 21.11.2019
12.11.2019
prevod vlastníckych práv k pozemku parc. C-KN č. 128/5
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Veronika Kanalošová
Predmet prevod vlastníckych práv k pozemku parc. C-KN č. 128/5
Dátum zverejnenia 12.11.2019
4.11.2019
štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
neuvedený
Detail zmluvy 28/2019
Číslo 28/2019
Zmluvná strana 1 Ing. Marta Nachtmanová
Predmet štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
Dátum zverejnenia 4.11.2019
4.11.2019
štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
neuvedený
Detail zmluvy 29/2019
Číslo 29/2019
Zmluvná strana 1 Ing. Marta Nachtmanová
Predmet štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
Dátum zverejnenia 4.11.2019
10.10.2019
nájom pozemkov
neuvedený
Detail zmluvy 1/10/2019
Číslo 1/10/2019
Zmluvná strana 1 SCORP TRADE s.r.o.
Predmet nájom pozemkov
Dátum zverejnenia 10.10.2019