village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.3.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023
15.12.2022
Všeobecné záväzne nariadenie č. 2/2023
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov Všeobecné záväzne nariadenie č. 2/2023
15.12.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o miestnom poplatku za KO a DSO
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o miestnom poplatku za KO a DSO
6.11.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022
Detail dokumentu
Dátum 6.11.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022
Popis o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď
6.11.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022
Detail dokumentu
Dátum 6.11.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022
Popis o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
24.4.2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2021
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021
Popis o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v škole, v školských vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhoroď
2.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 2.4.2019
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
Popis o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v škole, v školských vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhoroď Ruší VZN č. 1/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo
24.4.2018
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2018
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Popis Ruší sa VZN č. 1/2016
24.4.2018
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2018
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
Popis Ruší sa VZN č. 2/2013
24.4.2018
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2018
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Ruší sa VZN č. 4/2015
24.4.2017
šeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2017
Názov šeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď
Popis Ruší sa VZN č. 6/2015
24.4.2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v škole, v školských vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhoroď
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2017
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v škole, v školských vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhoroď
24.4.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhoroď
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2016
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhoroď
24.4.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o vylepovaní volebných plagátov
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2015
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o vylepovaní volebných plagátov
24.4.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2015
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď
Popis VZN č. 6/2015 bolo zrušené VZN č. 2/2017 Ruší sa VZN č. 8/2011 o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď
24.4.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2015
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
Popis Ruší sa VZN č. 3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
24.4.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2015
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Ruší sa VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
24.4.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 Povodňový plán záchranných prác Ruší VZN č. 1/2011
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2015
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 Povodňový plán záchranných prác Ruší VZN č. 1/2011
24.4.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2015
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
24.4.2013
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Podhoroď č. 2/2013 o miestnej dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2013
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Podhoroď č. 2/2013 o miestnej dani z nehnuteľností
Popis Ruší sa VZN č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností